StillasFagLogo_m_payoff

Første januar 2017 ble stillasavdelingen til Rencon AS et eget selskap
–  navnet er StillasFag AS.

StilasFag og Rencon er nå helt separate firmaer.

I StillasFag finner du de samme produktene, de samme ansatte som gjør jobben og den samme høye kvaliteten på jobbene vi utfører.