Injeksjon

Rencon utfører injeksjonsarbeider med kjemiske og sementbaserte produkter. Vi benytter i dag markedets siste teknologi innen dette området. Rencon har óg veiledende ­kompetanse og kan derfor bistå i tidlig fase av prosjekt.

Brukes blant annet til å vanntette demninger, bassenger, tunneler og lignende anlegg.