Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandlingsansvarlig
Denne personvernerklæringen gjelder for Rencon AS sin nettside (www.rencon.no), nettbutikk (www.rencon.no/butikk), kundebehandlings- og regnskapssystem som Bitrix24 (CRM) og VISMA Global, mailkampanjer-/ og informasjon. Rencon AS (Foretaksregisteret NO 893 103 082 MVA) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden.

Personopplysninger som behandles
Rencon AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato, personnummer, annen sensitiv informasjon, eller opplysninger om personlige betalingskort gjennom nettsiden.

Informasjon som innhentes:
– Fornavn og etternavn
– E-postadresse
– Tittel
– Postadresse
– Telefonnummer
– Nettstedadresse (typisk ditt firmas nettside)
– Alder*

*kun ett skjema.

Dette kan variere ut fra de ulike registreringsskjemaer basert på hva som forespørres. Se punktet nedenfor.

Hvordan informasjon innhentes
Informasjon samles inn gjennom chat-, melding- og registreringsskjemaer på vår nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Skjemaer for innsamling
– Påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post.
– Sende epost til firmaet Rencon eller firmaets ansatte.
– Chat- og meldingsfunksjon på våre nettsider.
– Innmeldingsskjema for å bli medlem.
– Påmelding til våre arrangementer.
– Innsending av nyheter til vår nettside.

Formålet med informasjonen som innhentes
Personopplysningene som hentes inn er nødvendige for å kunne sende relevant informasjon og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig. Dette være seg bestillinger i nettbutikk, fakturering, betjene henvendelser og lignende. For å kunne tilby deg de mest relevante produkter og yte god service oppretter vi profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. Rencon AS bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene, dette for å utbedre denne til det beste for brukerne.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.rencon.no: Google Analytics

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.rencon.no lagres hhv. i kampanjesystemet MailChimp, CRM-systemet Bitrix24 og VISMA Global. MailChimp brukes til å sende ut informasjon, kampanjer og undersøkelser på epost og Facebook. Bitrix24 brukes til å håndtere verkstedsaker, kundeoppfølging, chat- og meldingstjeneste. VISMA Global brukes til å håndtere salg og fakturering. Nettbutikken lagrer ikke informajson, den henter dette fra VISMA Global.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Rencon. Vennligst benytt kontaktskjemaet på vår kontaktinformasjonsside. 

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Rencon AS kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og nettbutikken. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Rencon AS.

Samtykke
Ved påmelding til våre arrangementer og til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post, samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles, etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 27 og § 28.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Rencon AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon Rencon AS
Navn: Rencon AS
Sentralbord: 907 17 680
kontaktinformasjonsside.